เรืออากาศเอก ดร. ฐาปนัต บัวภิบาล
Untitled2

ตำแหน่ง อาจารย์กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
การศึกษา
ปริญญาตรี -- วศ.. อุตสาหการ (รร.นายเรืออากาศ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง (โล่ทองรณภากาศ)
--
รางวัลเรียนดีเหรียญทองจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ปริญญาโท -- MS in Aeronautics with Distinction, USA (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง GPA 4.00)
ปริญญาเอก -- Ph.D in Aviation, Embry Riddle Aeronautical University, USA

การทำงาน
-- อาจารย์กองการศึกษา รร.นายเรืออากาศ (ปัจจุบัน)
--
ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการคมนาคมทางอากาศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปัจจุบัน)
--
คณก. ร่างหลักสูตรการจัดการการซ่อมบำรุง .นครพนม (2551-2552)
--
อาจารย์พิเศษ .ศิลปากร (2553)
--
อาจารย์พิเศษ .เซนท์จอห์น (2553-ปัจจุบัน)
--
อาจารย์พิเศษหลักสูตร Intensive รร.ธัญญบุรี (2551-ปัจจุบัน)