นาวาอากาศตรี ผศ. ดร. เทียนสิริ เหลืองวิไล
Resize of DSC00525
ประวัติโดยย่อ
ทุนการศึกษานักเรียนช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ จากผลการสอบนักเรียนช้างเผือก
ผลการเรียนจบ รร เตรียมทหารในลำดับที่ 3 จากนักเรียนเตรียมทหารทั้งหมด 4 เหล่า ของนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 42
เป็นอันดับที่ 3 ของนักเรียนนายเรืออากาศรุ่น 49
ทุนกองทัพอากาศศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าออสเตรเลีย
รางวัลเรียนดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าออสเตรเลีย
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ และ คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 จากโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าออสเตรเลียและ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย (มหาวิทยาลัย Top 50 ของโลก)
ได้รับการจารึกชื่อบนโล่เกียรติคุณของ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล สำหรับนักเรียนนายเรืออากาศที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนนายเรืออากาศในการจบการศึกษาระดับดีเยี่ยมจากโรงเรียนนายร้อยของต่างประเทศ
ได้รับทุนการศึกษาปริญญาเอกจากโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการวิจัย จาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทุนนี้เปิดให้แข่งขันจากนักเรียนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย (มหาวิทยาลัย Top 50 ของโลก)
ระหว่างศึกษาปริญญาเอก เป็นติวเตอร์ให้กับโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าออสเตรเลีย ในวิชาคณิตศาสตร์หลายรายวิชา สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา ในชั้นปีที่ 1 - 3
ได้รับเงินทุนวิจัยในการเขียนโปรแกรม MATLAB เพื่อพัฒนาและวิเคราะห์กระบวนการให้เลือดสำหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ ในโรงพยาบาลทั่วออสเตรเลีย จากศูนย์วิจัยโรคติดต่อแห่งชาติของออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
ได้รับเงินทุนวิจัยในการเขียนบทความวิชาการจาก University of New South Wales
ได้รางวัลอันดับที่หนึ่งจากการบรรยายทางวิชาการ 2 ครั้ง ในงาน
1) การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยในเครือรัฐ ACT และ NSW ในเดือน ธันวาคม ปี 2010 เมือง เบอรรี่ ประเทศออสเตรเลีย
2)
สัมมนาวิชาการของคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์และการนำไปใช้ในเดือนธันวาคม ปี 2009 เมืองอดิเลท ประเทศออสเตรเลีย (ซึ่งการประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศทั่วโลก)
ได้รางวัลบรรยายดีเยี่ยมจากการบรรยายทางวิชาการ 2 ครั้ง ในงาน
1) การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยในเครือ รัฐ ACT และ NSW ในเดือน พฤศจิกายน ปี 2009 เมืองเบทเมนส์ เบย์ ประเทศออสเตรเลีย
2)
สัมมนาวิชาการของคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์และการนำไปใช้ในเดือนธันวาคม ปี 2011 มหานครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (ซึ่งการประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศทั่วโลก)