กัปตัน ธนชัย ตั้งเสถียรวงศา

S__8552510 copy
ประวัติส่วนตัว
.ต้น นมร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
รร.เตรียมทหาร ( รุ่นที่ 42 )
รร.นายเรืออากาศ ( รุ่นที่ 49 ) สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการทำงาน
2549 ศิษย์การบิน ทุนบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
2550
นักบินผู้ช่วยฝึกหัด บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
2551
นักบินผู้ช่วย บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
2558
กัปตัน บริษัท แอร์เอเชีย จำกัด

ประสบการณ์การบิน 
ศิษย์การบิน C-172 ,DA-42
นักบินผู้ช่วย Boeing777, Boeing747
กัปตัน Airbus320